Cand Scient theses from Ifi/UiO

The Norwegian degree of Cand Scient corresponds roughly to a Master of Science degree in English-speaking countries. It involves a project and the writing of a thesis describing it.

Some of the theses are in English and some in Norwegian. Usually you will be able to tell from the title; it not, it will be indicated.

(Direct access to names starting with A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, and Å.)

A

Aanen Abusland
A CMOS analog Hopfield net with local adaption and storage of weights; February 1994.
Jarle Amundsen
The language of counterpoint; February 1998.
Rasmus Andersen
Elektronisk handel: Endringer i organisasjon, teknologi og kundeforhold; February 1999.
Ilyas Aouad
Fractal arrays, design and analysis; June 2001.
Dag Asheim
Programverktøy og algoritmer for automatisk utlegg av transistorer; May 1995. An appendix is included.
Kari Asheim
Bevissystemer for parallelle prosesser med felles variable; May 1994.

B

Bjørn Bakke
Simulating SCI and SCI/RT in Simula; August 1995.
John Weding Bothner and Trond Ivar Hulaas
Topologies for SCI-based systems with up to a few hundred nodes; February 1993.

D

Karl Ivar Dahl
Pasientjournalen som infrastruktur; February 1998.
Kjetil Dahl
Høyoppløselig stråleformingsmetoder; May 1997.
Jon Erlend Dahlen
BPR og endring av organisasjoner; May 1995.
Stian G. Danenbarger
Numerisk løsning av partiell differensiallikning for akustiske bølger i tre dimensjoner; August 1996.
Dag Diesen
Avskjærings- og søkestrategier i system for automatisk bevisføring; January 1988.

E

Bjørnar Elgetun
Optimization of response from 2D arrays for medical ultrasound; May 1996.
Kapila Epasinghe
Simulation and visualization of ultrasound fields; August 1997.
Jan Ove Erstad
Design of sparse and non-equally spaced arrays for medical ultrasound; November 1994.

F

Helge Fjellestad
Simulation of nonlinear ultrasound fields; November 2000.

G

Hossein Jamshidi Gohari
Focusing of ultrasound beams; May 1997.

H

Jo Erskine Hannay
Generalisert algebraisk spesifikasjon med en anvendelse på indirekte semantikk, with an abstract in English; September 1995.
Jens Kristian Haug
Adaptiv støykansellering av egenstøy på sonar; November 1995.
Stian Henriksen
Simulering av puls-ekko felter fra tynnede array; May 1999.
Christer Hoel
Tidsstempelbasert synkronisering i distribuerte, objektorienterte systemer; May 1995.
Jon-Fredrik Hopperstad
Optimering av tynnede arrayer; May 1998.
Sverre H Huseby
Video on the World Wide Web; February 1997.

J

Per Thomas Jahr
Bruk av mobile agenter til vedlikehold i distribuerte systemer; November 1999.
Bent Østebø Johansen and Bjørn Magnar Myklebust
World Wide Web i offentlig tjenesteyting: dokumentasjon av en tidlig innføringsprosess; August 1996.

K

Jan Erik B. Keus
Kohonens selvorganiserende nevrale nett i analog VLSI; February 1995.
Steinar A. Kindingstad
ODL-M -- a mapping language for schema integration in object-oriented multidatabase systems; August 1996.

L

Morten Larsen
Integrert opto-elektrisk mottagersystem; November 1992.

M

Hilde Madsen
Dimensjonsestimering fra elektroencefalogrammer (EEG); August 1995.
Atle Holmer Markussen
Fra produkt til tjeneste i dokumentbaserte IS; February 1998.
Kristoffer Moe
Gjenbruk av eksisterende edb-systemer realisert gjennom distribusjon; August 1997.
Øystein Myhre
Brukermedvirkning i konsulentvirksomhet; July 1997.

N

John Arne Nesheim
Analog correlators for CMOS signal processing; February 1993.

P

Kjetil Pedersen
The Use of Java in different signal processing applications including a text independent speaker recognizer based on cepstral coefficients; November 2000.

R

Johan Kristian Rosenvold
Electronic documents, organisation and technology - a case study; November 1996.
Jon-Erik Ruth
Low-power stochastic arithmetic feed-forward neural network; August 1994.
Stein Jørgen Ryan
Implementasjon av et kompleksitetsmål; May 1993.
Are Rønhovde
High resolution beamforming of SIMRAD EM3000 bathymetric multibeam sonar data; October 1999.

S

Morten Salomonsen
Laveffekt CMOS pulsdetektor; February 1994.
Wen Shen
Numerical solution of the pressure equation in a simple model of aluminium DC-casting; April 1994.
Roy Ludvig Sigvartsen
An analog neural network with on-chip learning; August 1994.
Knut Soelberg
Kontinuerlig «backpropagation»-nett i analog VLSI; August 1992.
Ørjan Sommerseth
Deteksjon av grunntoner i analog VLSI; May 1995.
Henning Spjelkavik
Distribuert fellesminne i software over SCI; May 1999.
Johan-Fredrik Synnevåg
Linear and nonlinear propagation of limited diffraction beams; May 1998.
Erik Saastad
Umiddelbart brukbare systemer -- hjelp for oppgaver som utføres sporadisk; December 1995.

T

Jens Toivo Berger Thielemann
Lokalisering av multistråle sonarfotavtrykk med todimensjonale bildebehandlingsmetoder; May 1999.
Lars Gunnar Thoresen
Virtuelle fonter og norsk orddeling i LaTeX; November 1993.
There is also an appendix.

V

Fredrik Vogel
Spectral moments and linear models used for photo-acoustic detection of crude oil in produced water; April 2001.
Gørril Vollen
PQ-trees and maximal planarization; February 1998.

W

Thomas Waadeland
SCI-systemer med HIC som transportmedium; February 1995.

Y

Luren Yang
An image analysis system for measuring shape and motion of white blood cells from a sequence of flouresence microscopy images; 1994. Also as BLAB report 73.
Hongxia Yao
Synthetic aperture methods for medical ultrasonic imaging; December 1997.

Ø

Peter Csaba Ølveczky
Terminering av typeordnet omskriving; August 1994.

Å

Lars Aarhus
Nonlinear empirical modeling using local PLS models; August 1994.
A tar file containing a collection of MatLab examples is also available.

Last update made 2006/09/28 by Dag Langmyhr